"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Ocalić od zapomnienia - "MORZE" rocznik 1933

Ocalić od zapomnienia - "MORZE" rocznik 1933

Email Drukuj PDF

morze1933 2W dniu wczorajszym, 28 maja 2014 r., pan Marian Pozorek - Mistrz Piekarnictwa, założyciel i kustosz Warszawskiego Muzeum Chleba, przekazał kmdr. por. Markowi Jankiewiczowi - wiceprezesowi Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR, kompletny rocznik (1933) "MORZA": organu Ligi Morskiej i Kolonialnej.

Przekazanie tak cennego ze względów historycznych wydawnictwa LMiR (LMiK), poprzedziło zwiedzenie Muzeum, gromadzącego przedmioty ukazujące trudny kiedyś zawód piekarza. Do Muzeum trafiły m. in. pamiątki, wszelkiego rodzaju fotografie, maszyny i urządzenia piekarskie, kupowane na giełdach staroci, podarowane przez kolegów piekarzy z Warszawy i z całej Polski. Oficjalne otwarcie nastąpiło w roku 2000.

Miesięcznik marynistyczny "Morze" wydawany w latach 1924-2000 przez wydawnictwo Ligi Morskiej i Rzecznej, a następnie Ligi Morskiej i Kolonialnej, ukazywał się (z przerwami) od listopada 1924.

Poruszał tematykę związaną z żeglugą, historią żeglugi, okrętownictwem, przemysłem stoczniowym, gospodarką morską, szkutnictwem, jachtingiem i kulturą morską oraz dziedzinami pokrewnymi.

"Morze" wznowione po II wojnie światowej, w dużym stopniu kontynuowało profil swojej przedwojennej działalności, ale w nowej rzeczywistości politycznej już bez elementów ideologii kolonialnej. Wydawane było przez warszawskie wydawnictwo Wiedza Powszechna. Stałym ilustratorem miesięcznika, a z czasem również członkiem redakcji był polski marynista - Adam Werka.

*     *     *

Wybrany fragment: numer 3/1933, s. 15 (Dział Oficjalny LMiK):

Delegacja Ligi Morskiej i Kolonialnej w Belwederze

W dniu 19 lutego rb. Pierwszy Marszalek Polski, Józef Piłsudski, przyjął w Belwederze delegację Ligi Morskiej i Kolonialnej w osobach: p. dyr. J. Kożuchowskiego - prezesa Rady Głównej, p. gen. G. Orlicz-Dreszera - prezesa Zarządu Gównego oraz p. J. Dębskiego - wiceprezesa Zarządu Gównego.

Delegacja złożyła Panu Marszałkowi sprawozdanie z dotychczasowej działalności Ligi M. i K. oraz prosiła go o przyjęcie członkostwa honorowego -  w myśl uchwały ostatniego Walnego Zjazdu Delegatów, odbytego w maju r. z. we Lwowie.

Pan Marszałek przyjął członkostwo honorowe Ligi M. i K., jak również protektorat nad Świętem Morza", które odbędzie się w dn. 29. VI. rb. i obejmie nietylko całą Polskę, ale i Polonię zagraniczną."

Archiwalne "MORZA" 1924-1979

warszawskie-muzeum-chleba.pl

Źródło: "Morze"- wikipedia

Poprawiony: czwartek, 29 maja 2014 09:11